Nyttig info

Produktkvalitet
Den senere tid har vi sett en del store og alvorlige saker med produkter som ikke har hatt den påkrevde sertifisering og dokumentasjon, og der produktet heller ikke tilfredsstiller de krav til kvalitet som stilles.

 

Rengjøring av VVS utstyr, for mer informasjon se Folkehelseinstituttet www.fhi.no.

Planlegger du å installere matkvern?

Avløpsanleggene er bygget for å transportere og rense avløpsvann fra husholdninger og virksomheter, og slippe det rensede vannet ut i fjordene rundt Bergen. De er ikke bygget for å ta hånd om søppel og avfall.

I Bergen Kommune er dette forbudt, og i sanitærreglementet for kommunen er forbudet formulert slik: «Oppmaling av avfallsprodukter, for eksempel med avfallskvern eller lignende, tillates ikke tilført avløpssystemet».

Tips og råd

Forebyggende tiltak for å unngå vann- og fuktskader:

Bruk kun godkjent utstyr og godkjent rørlegger ved installasjoner. Før du gjør noe i våtrommet bør du snakke med fagmannen.

 • Vær spesielt på vakt ovenfor mugglukt i våtrom eller tilståtende rom.
 • Vær på vakt ovenfor svelling eller sprekker i flisefuger, misfarging av flisfuger, sprekk i tapet og dårlig opptørking av fuktighet.
 • Vær nøye med renhold og bruk anbefalte rengjøringsmidler.
 • Unngå å bore hull i våte soner på bade- eller vaskerommet. Dersom det er nødvendig å bore hull (tørre soner) er det viktig å tette med tettemasse beregnet for våtrom.
 • Husk å lufte ut fuktigheten i våtrom etter dusjing og lignende.
 • Rens sluker og vannløser jevnlig for å unngå dårlig avrenning.
 • Bruk aldri vaskemaskin eller oppvaskmaskin når det ikke er noen hjemme.
 • Steng hovedstoppekranen når du reiser bort og i nødssituasjoner.
 • Husk å fortelle alle i bygget hvor hovedstoppekranen er, og er den merket?
 • Steng vanntilførselen til oppvaskmaskin og vaskemaskin når disse ikke brukes, og husk å åpne kranene igjen ved bruk.
 • Vår oppmerksom på frostfaren når temperaturen går under 0 grader.
 • Dersom uhellet er ute er det viktig å gjøre tingene i riktig rekkefølge, se vedlagt brosjyre etter vannskaden.